EU-di­rek­tii­vin mu­kai­nen li­sä­tie­do­nan­to mah­dol­li­siin ku­lut­ta­ja­rii­toi­hin

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulivat voimaan 9.1.2016. Asetuksella luodaan EU-tason verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ns. ODR-foorumi), jonka kautta kuluttajat voivat toimittaa valituksensa toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan ainoastaan sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.

Rii­dan­rat­kai­su­foo­ru­mi

Direktiivin mukaisesti tarjoamme kuluttajalle mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Kuluttajakaupan erimielisyyksissä, joita ei saada ratkaistua osapuolten välillä, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.ku­lut­ta­ja­rii­ta.fi). Jatkossa kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.