Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999)10§                                                                                                                                     

Rekisterinpitäjä

Heinolan Levy ja Lista Oy
Tekeväntie 7, 18300 Heinola
puh. 0207 497 800
myyn­ti@le­vy­ja­lis­ta.fi

Yhteyshenkilö

rekisteriä koskevissa asioissa

Saku Virtanen
puh. 0207 497 802

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä Heinolan Levyn ja Listan sekä

asiakkaan väliset markkinointi- ja tiedotustarkoitukset

Rekisterin
tietosisältö

Nimi

Syntymäaika ja luottoasiakkailta henkilötunnus

Yrityksiltä y-tunnus

Sukupuoli

Laskutusosoite

Toimitusosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Henkilöiden nimet ja puhelinnumerot, joilla tiliin käyttöoikeus

Yrityksestä myös toimiala ja henkilöiden asema/toimialue yrityksessä

Ostohistoria

Laskutukseen liittyvät tiedot, perintätiedot

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto

Asiakkaan ilmoittama tieto projektista

Asiakkaan ilmoittamat markkinointikiellot

Säännön-
mukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään saatu tieto

(täytetty paperilomake, suullinen tieto, sähköposti, verkkokauppa)

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä

Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaavat taho (Solteq Oyj), jolla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää poikkeustapauksissa EU.n tai ETA-alueen ulkopuolelle vain henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään pääosin sähköisessä muodossa. Paperiset henkilötietolomakkeet tuhotaan standardin mukaisella paperisilppurilla, kun asiakastili on luotu sähköiseen järjestelmään. Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin tietojen käyttö kuuluu.

Tarkastus-
oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot kohdassa 2).

Markkinointiluvan
peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.